Wassily Kandinsky bio je ruski umetnik, poznat po svom uticaju na razvoj apstraktne umetnosti. Kandinsky je verovao da boje i oblici imaju emotivne i duhovne karakteristike koje se mogu koristiti kako bi se izrazile ideje i emocije. Njegova umetnost karakterišu jake boje i geometrijski oblici, te naglašavanje linija i tačaka.

Kandinski je poznat po svojoj seriji radova nazvanoj "Improvisacije", u kojima je koristio nekoliko boja i linija kako bi stvorio apstraktnu kompoziciju. Među njegovim najpoznatijim radovima je slika "Žute, crvene i plave", koja prikazuje tri boje koje Kandinski smatra najvažnijim bojama.

Druga značajna slika je "Crna i bela", koju karakterišu jake linije i geometrijski oblici, sa naglaskom na oblikovanju crne mase u središtu slike. Kandinski je svoju umetnost smatrao kao način da se izraze unutrašnji svet i duhovnost, a njegovi radovi se i danas smatraju nekim od najznačajnijih u istoriji apstraktne umetnosti.

U našoj kolekciji reprodukcija slika na platnu, možete pronaći neke od najpoznatijih radova Wassily Kandinsky-a, kao i druge njegove manje poznate radove. Slike su štampane na visokokvalitetnom platnu, uz korišćenje najboljih boja i tehnologija štampanja, kako bi se dobio najbolji kvalitet. Dostupne su u različitim veličinama, tako da možete pronaći odgovarajuću za vaš dom ili kancelariju.